Jak przebiega montaż drzwi ppoż?

Jak przebiega montaż drzwi ppoż?

Zarówno stalowe, jak i drzwi aluminiowe ppoż, mają za zadanie ograniczyć rozprzestrzenianie się ognia w przypadku wybuchu pożaru. Tym samym pomagają zwiększyć poziom bezpieczeństwa w budynku. Aby tak się stało, prawidłowo musi zostać przeprowadzony montaż drzwi ppoż. Przyjrzyjmy się zatem bliżej kwestii, jaką jest przeciwpożarowa stolarka aluminiowa.

Wymagania formalne

Montaż stolarki ppoż musi przebiegać zgodnie ze ściśle określonymi procedurami. Przede wszystkim cały proces ich instalacji musi być zgodny z Krajową Oceną Techniczną ITB. Bardzo ważne jest, aby podczas prac ściśle przestrzegać instrukcji i zaleceń obejmujących drzwi stalowe oraz drzwi aluminiowe. Producent ma obowiązek ich szczegółowego określenia.
Ponadto wymagania pożarowe odnoszące się do obiektów budowlanych znalazły się w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Każda firma oferująca drzwi ppoż oraz ich montaż powinna znać zawarte w nim zapisy.

Proces instalacji

Drzwi ppoż montuje się z zastosowaniem kotew stalowych lub specjalnych stalowych wkrętów, w zależności od rodzaju ścian. Należy pamiętać, aby instalację wykonywać dopiero po zakończeniu wszystkich prac remontowych w budynku. Dzięki temu nie zachodzi ryzyko uszkodzenia konstrukcji podczas realizacji innych czynności.
Po skończonym montażu należy zadbać o odpowiednie oznakowanie. Na drzwiach musi też znaleźć się tabliczka, dzięki której po ewentualnym pożarze będzie możliwe ich rozpoznanie. Powinna być zlokalizowana pod górnym zawiasem, a muszą zostać na niej zawarte takie dane jak:

  • nazwa producenta,
  • symbol wyrobu,
  • klasa odporności ogniowej,
  • data wyprodukowania drzwi,
  • numer KOT.

Komu zlecić montaż drzwi ppoż?

Instalacja drzwi ppoż, to dość złożony proces, wymagający specjalistycznej wiedzy, doświadczenia i odpowiednich narzędzi. Dlatego nie należy powierzać go amatorom ani wykonywać na własną rękę, bez względu na to, z jakich materiałów je wykonano. Montaż drzwi ppoż najlepiej jest zlecić firmie specjalizującej się właśnie w tego typu usługach. Niewłaściwie wykonany montaż może spowodować, że nie będą one we właściwy sposób spełniać swoich funkcji, a co za tym idzie, nie zapewnią należytego poziomu bezpieczeństwa.